PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014 – 2020 COD SMIS 2014 + 115525

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană
din Fondul de Coeziune prin Programul
Operațional Infrastructură Mare

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

DESPRE PROIECT

În data de 31.08.2018, RAJA S.A. în calitate de Beneficiar a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014 – 2020” cu o valoare totală de 593.184.900 Euro (2.662.688.783,50 lei), reprezentând aproximativ 20% din bugetul alocat Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

În data de 20.11.2020, Proiectul a primit aprobarea Comisiei Europene, fiind emisă în acest sens Decizia C(2020) 8287 din 21.11.2020 pentru finanțarea proiectului major.

Valoarea proiectului a fost actualizată în luna noiembrie 2021 prin aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură mare 2014 – 2020, noua valoare ajungând la 629.035.488,94 euro (3.005.594.469,69 lei).

Proiectul contribuie în mod semnificativ la conformarea României la Directivele Europene referitoare la sectorul de apă și apă uzată.

Obiective

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în 91 de localități din 6 județe incluse în aria de operare RAJA SA (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov) și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Directivele Europene referitoare la sectorul de apă și apă uzată.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructură Mare continuă politica de regionalizare în sector și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 I.e., cele cu peste 10.000 I.e. fiind prioritare.

Contractul de finanțare

Finanțarea Proiectului se realizează din Fondul de Coeziune prin POIM, din Bugetul de Stat, bugetele locale ale UAT – urilor care beneficiază de investiții și din fonduri asigurate de RAJA S.A. Durata estimată pentru implementarea investițiilor, prin Contractele de lucrări, care fac obiectul Proiectului este de 47 de luni (exclusiv perioada de garanție).

STADIU PROIECT

ANUNȚURI

COMUNICATE DE PRESĂ

Avize-Autorizații

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020