STADIUL CONTRACTELOR

Februarie 2021

Evoluția implementării celor 54 de contracte se prezenta astfel:
* 38 de contracte atribuite (34 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 1.185.732.359,74 lei (fără TVA);
* 13 documentații de atribuire publicate pe platforma SICAP având o valoare totală estimată de 494.228.260 lei (fără TVA);
* 3 documentaţii de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul lunii martie 2021, având o valoare totală estimată de 349.562.374 lei (fără TVA).

Lucrări finalizate

Din cele 30 de contracte atribuite, pentru două contracte de lucrări a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, respectiv:
* CL 42 – Sursa de apă Gâldău. Stații de clorare Jegălia, Gâldău, Iezeru. Rezervor Gâldău. Stații de pompare Gâldău
* CL 50 – Sursă de apă și stație de tratare Crevedia În luna decembrie a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pentru Sectorul 1 din cadrul contractului de lucrări CL 27 Conducte aductiune Galdau-Jegalia-Iezeru. Retele de canalizare Jegalia.
Alte două contracte sunt în curs de finalizare, respectiv:
* CL 40 – Rețele de apă: Darabani și Comanda. Aducțiuni: Darabani – Vâlcelele și Comana – Tătaru. Rețele de canalizare Negru Vodă (data de finalizare a execuției lucrărilor fiind 28.11.2020)
* CL 44 – Rezervoare Albești, Faclia, Castelu, Tortoman. Stație pompare Albești, Faclia, Castelu, Tortoman. Foraje noi Poiana, Tortoman. Stație de clorare Castelu, Tortoman, Albești, Faclia. Gospodărie de apă pentru localitățile Dulcești, Moșneni și Pecineaga. Reabilitare stație pompare Cotu Văii. Stație de pompare Albești. Stație de pompare și stație clorare Limanu. Stație de pompare Mangalia (data de finalizare a execuției lucrărilor fiind 21.12.20)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020