Despre contractul de finanțare

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 (trei) ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în anul 2015. În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare iar prin Decizia C(2020) 8287 din 21.11.2020 Comisia Europeană a aprobat cererea pentru finanțarea proiectului major – versiunea din 28 septembrie 2020, potrivit căreia valoarea totală a fost de 2.484.938.696,56 lei (553.586.415 euro).

Valoarea proiectului a fost actualizată în luna noiembrie 2021 prin aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură mare 2014 – 2020, noua valoare ajungând la 629.035.488,94 euro (3.005.594.469,69 lei).

Din această sumă Contribuția U.E. a fost stabilită la 2.009.326.553,20 lei, iar a Bugetului de Stat la 307.308.768,92 lei. Bugete locale  au avut obligația să cofinanțeze cu 47.278.269,88 lei iar Operatorul Regional RAJA S.A. cu 150.888.101,62 lei.

Urmare a finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente programului POIM 2014-2020, la data de 31.12.2023, se impunea etapizarea Proiectului regional, urmând ca a doua etapă să fie finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, cu respectarea condițiilor de eligibilitate aferente.

În acest sens, RAJA a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Actul Adițional nr. 11 la Contractul de Finanțare nr. 210/31.08.2018, aferent etapei I, pentru o valoare  totală de 1.852.680.023,90 lei, din care Contribuția Uniunii Europene a fost de 1.246.882.930,66 lei, a Bugetului Național a fost de 190.699.742,34 lei, a Bugetului Local de 29.338.421,90 lei iar contribuția Operatorului Regional RAJA SA a fost în sumă de 93.633.261,38 lei.

Pentru continuarea derulării lucrărilor a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Contractul de Finanțare nr. 1/22.02.2024 cu o valoare de 1.152.914.445,78 lei în care sursa de finanțare este Programul Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2021-2027. Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene este de 775.709.148,47 lei iar a Bugetului Național este de 118.637.869,76 lei. Bugetul Local contribuie la derularea investițiilor cu 18.251.979,97 lei iar RAJA cu 58.250.999,89 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 130 luni, respectiv de la 01.03.2015, când a început realizarea studiilor tehnice sub îndrumarea Consultantului Comisiei Europene JASPERS, până la data de 31 decembrie 2025 iar investițiile sunt realizate prin 50 de Contracte de lucrări și 5 Contracte de servicii. De asemenea, durata și valoarea Proiectului, așa cum a fost menționată în contractul de finanțare, va putea fi actualizată pe parcursul derulării Proiectului prin acte adiționale la Contractul de finanțare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020