POIM

POIM reprezintă unul dintre programele operaționale prin care pot fi accesate fondurile europene structurale și de investiții alocate României în perioada 2014-2020 prin Acordul de Parteneriat (AP). POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și adresează nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: infrastructură de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică.

Conform statisticilor care au stat la baza fundamentării POIM, România nu și-a atins obiectivele din Tratatul de Aderare cu privire la gradul de acoperire, la nivel național, cu sisteme de colectare și epurare a apelor uzate urbane. Referitor la alimentarea cu apă potabilă a populației, deși gradul de conectare a crescut permanent, nivelul acestuia se menține semnificativ sub media europeană, situație care impune continuarea investițiilor în acest domeniu. De asemenea, mai sunt o serie de localități pentru care este necesară conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, fiind necesară monitorizarea calității apei potabile.

Strategia de finanțare a POIM este structurată pe opt axe prioritare, iar prezentul Proiect este dezvoltat în cadrul Axei Prioritare 3: „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2: „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.
Investițiile care fac obiectul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020” sunt amplasate în 6 județe respectiv : Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița și Brașov.

Aria proiectului cuprinde următoarele UAT-uri:
 1. Județul Constanța: Constanța, Cernavodă, Băneasa, Eforie, Hârșova, Mangalia, Medgidia, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu, Techirghiol, 23 August, Adamclisi, Agigea, Albești, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Chirnogeni, Ciobanu, Comana, Corbu, Costinești, Cumpăna, Dumbrăveni, Ion Corvin, Independența, Limanu, Lipnita, Lumina, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Ostrov, Pecineaga, Poarta Albă, Topraisar, Tuzla, Valu lui Traian, Saligny, Tortomanu;
 2. Județul Ialomița: Fetești, Țăndărei, Căzănești, Fierbinți, Dridu;
 3. Județul Călărași: Jegălia;
 4. Județul Dâmbovița: Crevedia;
 5. Județul Brașov: Predeal;
 6. Județul Ilfov: Buftea;
Despre fondurile UE
Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte.

Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale, care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național.

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Fondul Social European (FSE);
 • Fondul de Coeziune (FC);
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020