OBIECTIVE

La finalizarea Proiectului, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistenul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației care va beneficia de noile investiții depășind 640.000 de locuitori.

Pornind de la Master Plan-urile județelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului a evidențiat necesitatea și soluțiile de extindere și modernizare a infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată iar principalii indicatori sunt următorii:

 1. Sistemul de alimentare cu apă
  * Extindere și reabilitare rețea de apă: aproximativ 726 km
  * Construcție și reabilitare stații de tratare a apei: 48 unități
  * Construcție și reabilitare stații de pompare a apei: 46 unități
  * Construcție și reabilitare surse de apă: 42 unități
  * Construcție și reabilitare rezervoare: 45 unități
  * Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locații cu întreg sistemul necesar
 2. Sistemul de canalizare
  * Extindere și reabilitare rețea de canalizare: aproximativ 578 km
  * Construcție și reabilitare stații de pompare apă uzată: 138 unități
  * Construcție și reabilitare stații de epurare apă uzată: 6 unități
  * Construcție instalație de valorificare nămol: 1 unități
  * Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020